Förtroendevalda i Mölndals stad

Hacer Ok (M)

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Kommunfullmäktige Ersättare 2022-10-15 2026-10-14
Skolnämnden Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Social- och arbetsmarknadsnämnden Ledamot 2023-01-01 2026-12-31