Förtroendevalda i Mölndals stad

Hacer Ok (M)

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Kommunfullmäktige Ersättare 2022-10-15 2026-10-14
Skolnämnden Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Social- och arbetsmarknadsnämnden Ersättare 2019-01-01 2022-12-31