Förtroendevalda i Mölndals stad

Skolnämnden

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Skolnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare