Förtroendevalda i Mölndals stad

Kajsa Hamnén (M)

Kontaktinformation

Telefon:
0707-88 46 68 (mobil)

E-post:
kajsa.hamnen@molndal.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2022-10-19 2026-10-14
Lokalstrategiska utskottet Ersättare 2022-10-27 2026-10-31
Plan- och exploateringsutskottet Ledamot 2022-10-27 2026-10-31
Skolnämnden Ordförande 2023-01-01 2026-12-31