Förtroendevalda i Mölndals stad

Linus Hedberg (M)

Kontaktinformation

E-post:
linus.hedberg@molndal.se

Uppdrag (8 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2022-10-19 2026-10-14
Lokalstrategiska utskottet Ordförande 2022-10-27 2026-10-22
Mölndalsbostäder AB Ordförande 2022-04-14 2023-04-19
Plan- och exploateringsutskottet Ersättare 2022-10-27 2026-10-22
Skolnämnden Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Social- och arbetsmarknadsnämnden Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Sociala hållbarhetsutskottet Ledamot 2022-10-27 2026-10-22