Förtroendevalda i Mölndals stad

Linus Hedberg (M)

Kontaktinformation

E-post:
linus.hedberg@molndal.se

Uppdrag (7 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Brottförebyggande råd Representant 2022-11-23 2026-10-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2022-10-19 2026-10-14
Lokalstrategiska utskottet Ordförande 2022-10-27 2026-10-31
Mölndalsbostäder AB Ordförande 2022-04-14 2023-04-19
Plan- och exploateringsutskottet Ersättare 2022-10-27 2026-10-31
Sociala hållbarhetsutskottet Ledamot 2022-10-27 2026-10-31