Förtroendevalda i Mölndals stad

Merjem Maslo (M)

Kontaktinformation

Telefon:
0704 - 61 76 91 (mobil)
315 10 06 (arbete)

E-post:
merjem.maslo@molndal.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Arbetsutskottet Vice ordförande 2022-10-27 2026-10-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen Vice ordförande 2022-10-19 2026-10-14
Krisledningsnämnd Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Plan- och exploateringsutskottet Ordförande 2022-10-27 2026-10-31