Förtroendevalda i Mölndals stad

Kristina Körnung (S)

Kontaktinformation

E-post:
kristina.kornung@molndal.se

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Brottförebyggande råd Representant 2022-11-23 2026-10-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2022-10-19 2026-10-14
Mölndalsbostäder AB Vice ordförande 2022-04-14 2023-04-19
Plan- och exploateringsutskottet Ersättare 2022-10-27 2026-10-31
Sociala hållbarhetsutskottet Ledamot 2022-10-27 2026-10-31