Förtroendevalda i Mölndals stad

Christina Äng (M)

Kontaktinformation

E-post:
christina.ang@kungsbacka.se

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Överförmyndarnämnden Vice ordförande 2019-01-01 2022-12-31