Förtroendevalda i Mölndals stad

Eric Nilsson (C)

Kontaktinformation

E-post:
eric.nilsson@molndal.se

Uppdrag (10 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Arbetsgivar- och organisationsutskottet Ersättare 2022-10-27 2026-10-31
Arbetsutskottet Ledamot 2022-10-27 2026-10-31
Brottförebyggande råd Representant 2022-11-23 2026-10-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2022-10-19 2026-10-14
Krisledningsnämnd Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Lokalstrategiska utskottet Ersättare 2022-10-27 2026-10-31
MölnDala Fastighets AB Ledamot 2022-04-14 2023-04-19
Plan- och exploateringsutskottet Ledamot 2022-10-27 2026-10-31
Sociala hållbarhetsutskottet Ledamot 2022-10-27 2026-10-31