Förtroendevalda i Mölndals stad

Glenn Grimhage (L)

Kontaktinformation

Telefon:
0709-35 62 53 (mobil)

E-post:
glenn.grimhage@molndal.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning Ledamot 2022-10-20 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2022-10-19 2026-10-14
Lokalstrategiska utskottet Ledamot 2022-10-27 2026-10-31
Plan- och exploateringsutskottet Ersättare 2022-10-27 2026-10-31