Förtroendevalda i Mölndals stad

Ingemar Johansson (C)

Kontaktinformation

Telefon:
0707-20 38 29 (mobil)

E-post:
ingemar.johansson@molndal.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Krisledningsnämnd Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Kultur- och fritidsnämnden Ledamot 2021-04-22 2022-12-31
Servicenämnden Ordförande 2019-01-01 2022-12-31