Förtroendevalda i Mölndals stad

Catharina Benzel (L)

Kontaktinformation

Telefon:
0709 - 40 04 75 (mobil)

E-post:
chatarina.benzel@molndal.se

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ledamot 2020-05-21 - 2022-10-14
Kultur- och fritidsnämnden Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Utbildningsnämnden Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31