Förtroendevalda i Mölndals stad

Amanda Brown Stjärnå (M)

Kontaktinformation

E-post:
amanda.brown-stjarna@molndal.se

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Vård- och omsorgsnämnden Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Överförmyndarnämnden Ordförande 2019-01-01 2022-12-31