Förtroendevalda i Mölndals stad

Lennart Wallensäter (S)

Kontaktinformation

Telefon:
0705-92 78 28 (mobil)

E-post:
lennart.wallensater@molndal.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
Byggnadsnämnden Vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Mölndal Energi AB Vice ordförande 2021-04-22 - 2022-04-20
Mölndal Energi Nät AB Vice ordförande 2021-04-22 - 2022-04-20
Valberedning Vice ordförande 2018-10-25 - 2022-10-14