Förtroendevalda i Mölndals stad

Thomas Svensson (S)

Kontaktinformation

E-post:
thomas.svensson01@molndal.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Kommunens revisorer Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kvarnfallet Mölndal AB Lekmannarevisor 2022-04-14 2023-04-19
Mölndals Parkerings AB Lekmannarevisor 2022-04-14 2023-04-19
Mölndalsbostäder AB Lekmannarevisor 2022-04-14 2023-04-19