Förtroendevalda i Mölndals stad

My Högfeldt (MP)

Kontaktinformation

Telefon:
0736-30 07 10 (mobil)

E-post:
my.hogfeldt@molndal.se

Uppdrag (10 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Arbetsgivar- och organisationsutskottet Ersättare 2022-10-27 2026-10-22
Arbetsutskottet Ersättare 2022-10-27 2026-10-22
Brottförebyggande råd Ordförande 2019-01-23 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2022-10-19 2026-10-14
Krisledningsnämnd Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Kvarnfallet Mölndal AB Ledamot 2022-04-14 2023-04-19
Lokalstrategiska utskottet Ersättare 2022-10-27 2026-10-22
Plan- och exploateringsutskottet Vice ordförande 2022-10-27 2026-10-22
Sociala hållbarhetsutskottet Ersättare 2022-10-27 2026-10-22