Förtroendevalda i Mölndals stad

My Högfeldt (MP)

Kontaktinformation

Telefon:
0736-30 07 10 (mobil)

E-post:
my.hogfeldt@molndal.se

Uppdrag (9 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Arbetsgivar- och organisationsutskottet Ersättare 2022-10-27 2026-10-31
Arbetsutskottet Ersättare 2022-10-27 2026-10-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2022-10-19 2026-10-14
Krisledningsnämnd Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kvarnfallet Mölndal AB Ledamot 2022-04-14 2023-04-19
Lokalstrategiska utskottet Ersättare 2022-10-27 2026-10-31
Plan- och exploateringsutskottet Vice ordförande 2022-10-27 2026-10-31
Sociala hållbarhetsutskottet Ersättare 2022-10-27 2026-10-31