Förtroendevalda i Mölndals stad

Kristian Vramsten (M)

Kontaktinformation

Telefon:
315 10 03 (arbete)

E-post:
kristian.vramsten@molndal.se

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Arbetsgivar- och organisationsutskottet Ledamot 2022-10-27 2026-10-22
Arbetsutskottet Ersättare 2022-10-27 2026-10-22
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2022-10-19 2026-10-14
Krisledningsnämnd Ordförande 2019-01-01 2022-12-31
Kvarnfallet Mölndal AB Ordförande 2022-04-14 2023-04-19