Förtroendevalda i Mölndals stad

Tomas Dahlqvist (SD)

Kontaktinformation

E-post:
tomas.dahlqvist@molndal.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Byggnadsnämnden Ledamot 2021-05-27 2022-12-31
MölnDala Fastighets AB Ledamot 2022-10-20 2023-04-19
Mölndals Parkerings AB Ledamot 2022-04-14 2023-04-19
Tekniska nämnden Ersättare 2020-10-22 2022-12-31
Valberedning Ersättare 2022-10-20 2026-10-14