Förtroendevalda i Mölndals stad

Thomas Svensson (S)

Kontaktinformation

E-post:
thomas.svensson01@molndal.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunens revisorer Vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Kvarnfallet Mölndal AB Lekmannarevisorer 2019-04-18 - 2020-04-22
Mölndals Parkerings AB Lekmannarevisorer 2019-04-18 - 2020-04-22
Mölndalsbostäder AB Lekmannarevisorer 2019-04-18 - 2020-04-22