Förtroendevalda i Mölndals stad

Elpida Georgitsi (S)

Kontaktinformation

Telefon:
0703-26 09 09 (mobil)

E-post:
elpida.georgitsi@molndal.se

Uppdrag (7 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Arbetsgivar- och organisationsutskottet Ledamot 2022-10-27 2026-10-31
Arbetsutskottet Ersättare 2022-10-27 2026-10-31
Brottförebyggande råd Representant 2022-11-23 2026-10-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2022-10-19 2026-10-14
Krisledningsnämnd Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Sociala hållbarhetsutskottet Ordförande 2022-10-27 2026-10-31