Förtroendevalda i Mölndals stad

Ingemar Johansson (C)

Kontaktinformation

Telefon:
0707-20 38 29 (mobil)

E-post:
ingemar.johansson@molndal.se

Uppdrag (9 st)

OrganisationUppdragPeriod
Arbetsgivar- och organisationsutskottet Ordförande 2018-11-01 - 2022-10-31
Arbetsutskottet Ersättare 2018-11-01 - 2022-10-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2018-10-25 - 2022-10-14
Krisledningsnämnd Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kultur- och fritidsnämnden Ledamot 2021-04-22 - 2022-12-31
Lokalstrategiska utskottet Ledamot 2018-11-01 - 2022-10-31
Plan- och exploateringsutskottet Ersättare 2018-11-01 - 2022-10-14
Servicenämnden Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31