Förtroendevalda i Mölndals stad

Ing-Marie Rydén Höök (L)

Kontaktinformation

E-post:
ing-marie.ryden.hook@politiker.harryda.se

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Överförmyndarnämnden Ledamot 2019-01-01 2022-12-31