Förtroendevalda i Mölndals stad

Adam F Laurén (KD)

Kontaktinformation

Telefon:
0702-13 18 00 (mobil)

E-post:
adam.f.lauren@molndal.se

Uppdrag (8 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Arbetsutskottet Ersättare 2022-10-27 2026-10-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2022-10-19 2026-10-14
Krisledningsnämnd Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Lokalstrategiska utskottet Vice ordförande 2022-10-27 2026-10-31
Mölndal Energi AB Ledamot 2022-04-14 2023-04-19
Mölndalsbostäder AB Ledamot 2022-04-14 2023-04-19
Plan- och exploateringsutskottet Ersättare 2022-10-27 2026-10-31