Förtroendevalda i Mölndals stad

Pernilla Övermark (S)

Kontaktinformation

Telefon:
0707 - 69 08 03 (mobil)
315 10 04 (arbete)

E-post:
pernilla.overmark@molndal.se

Uppdrag (7 st)

OrganisationUppdragPeriod
Arbetsgivar- och organisationsutskottet Ersättare 2018-11-01 - 2022-10-31
Arbetsutskottet Ledamot 2018-11-01 - 2022-10-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2018-10-25 - 2022-10-14
Krisledningsnämnd Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Plan- och exploateringsutskottet Vice ordförande 2018-11-01 - 2022-10-14
Sociala hållbarhetsutskottet Ersättare 2018-11-01 - 2022-10-31