Förtroendevalda i Mölndals stad

Pernilla Övermark (S)

Kontaktinformation

Telefon:
0707 - 69 08 03 (mobil)
315 10 04 (arbete)

E-post:
pernilla.overmark@molndal.se

Uppdrag (7 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Arbetsutskottet Ledamot 2022-10-27 2026-10-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2022-10-19 2026-10-14
Krisledningsnämnd Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Lokalstrategiska utskottet Ersättare 2022-10-27 2026-10-31
Plan- och exploateringsutskottet Ledamot 2022-10-27 2026-10-31
Sociala hållbarhetsutskottet Ersättare 2022-10-27 2026-10-31