Förtroendevalda i Mölndals stad

Ove Dröscher (S)

Kontaktinformation

Telefon:
0705-85 21 22 (mobil)

E-post:
ove.droscher@molndal.se

Uppdrag (8 st)

OrganisationUppdragPeriod
Arbetsgivar- och organisationsutskottet Vice ordförande 2018-11-01 - 2022-10-31
Arbetsutskottet Ersättare 2018-11-01 - 2022-10-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2018-10-25 - 2022-10-14
Krisledningsnämnd Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kvarnfallet Mölndal AB Ledamot 2021-04-22 - 2022-04-20
Lokalstrategiska utskottet Ersättare 2018-11-01 - 2022-10-31
Vård- och omsorgsnämnden Vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31