Förtroendevalda i Mölndals stad

Ove Dröscher (S)

Kontaktinformation

Telefon:
0705-85 21 22 (mobil)

E-post:
ove.droscher@molndal.se

Uppdrag (9 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Arbetsgivar- och organisationsutskottet Ordförande 2022-10-27 2026-10-31
Arbetsutskottet Ersättare 2022-10-27 2026-10-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2022-10-19 2026-10-14
Krisledningsnämnd Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kvarnfallet Mölndal AB Ledamot 2022-04-14 2023-04-19
Lokalstrategiska utskottet Ersättare 2022-10-27 2026-10-31
Sociala hållbarhetsutskottet Ersättare 2022-10-27 2026-10-31
Vård- och omsorgsnämnden Ordförande 2023-01-01 2026-12-31