Linus Hedberg (M)

Kontaktinformation

E-post:
linus.hedberg@molndal.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Mölndalsbostäder AB Ordförande 2020-04-23 - 2021-04-21
Skolnämnden Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Social- och arbetsmarknadsnämnden Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31