Förtroendevalda i Mölndals stad

Per Malm (M)

Kontaktinformation

E-post:
per.malm01@molndal.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Kommunfullmäktige Ordförande 2022-10-15 2026-10-14
Tekniska nämnden Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Valberedning Ledamot 2022-10-20 2026-10-14
Vård- och omsorgsnämnden Ersättare 2020-02-20 2022-12-31