Förtroendevalda i Mölndals stad

Bernt A Runberg (S)

Kontaktinformation

Telefon:
0707-57 80 41 (mobil)

E-post:
bernt.runberg@molndal.se

Uppdrag (8 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Arbetsgivar- och organisationsutskottet Ersättare 2022-10-27 2026-10-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2022-10-19 2026-10-14
Lokalstrategiska utskottet Ledamot 2022-10-27 2026-10-31
Mölndal Energi AB Vice ordförande 2022-04-14 2023-04-19
Mölndal Energi Nät AB Vice ordförande 2022-04-14 2023-04-19
Plan- och exploateringsutskottet Ersättare 2022-10-27 2026-10-31
Social- och arbetsmarknadsnämnden Ordförande 2023-01-01 2026-12-31