Förtroendevalda i Mölndals stad

Alexander de la Cuadra (M)

Kontaktinformation

E-post:
alexander.delacuadra@molndal.se

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Kommunens revisorer Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Mölndal Energi AB Lekmannarevisor 2022-04-14 2023-04-19
Mölndal Energi Nät AB Lekmannarevisor 2022-04-14 2023-04-19