Förtroendevalda i Mölndals stad

Tomas Dahlqvist (SD)

Kontaktinformation

E-post:
tomas.dahlqvist@molndal.se

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragPeriod
Byggnadsnämnden Ledamot 2021-05-27 - 2022-12-31
Mölndals Parkerings AB Ledamot 2021-04-22 - 2022-04-20
Tekniska nämnden Ersättare 2020-10-22 - 2022-12-31