Förtroendevalda i Mölndals stad

Marcus Claesson (L)

Kontaktinformation

Telefon:
0704-67 70 04 (mobil)

E-post:
marcus.claesson@molndal.se

Uppdrag (8 st)

OrganisationUppdragPeriod
Arbetsutskottet Ledamot 2018-11-01 - 2022-10-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2018-10-25 - 2022-10-14
Krisledningsnämnd Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kvarnfallet Mölndal AB Ledamot 2021-04-22 - 2022-04-20
Lokalstrategiska utskottet Ersättare 2018-11-01 - 2022-10-31
Plan- och exploateringsutskottet Ordförande 2018-11-01 - 2022-10-14
Valberedning Ersättare 2018-10-25 - 2022-10-14