My Högfeldt (MP)

Kontaktinformation

Telefon:
0736-30 07 10 (mobil)

E-post:
my.hogfeldt@molndal.se

Uppdrag (11 st)

OrganisationUppdragPeriod
Arbetsgivar- och organisationsutskottet Ersättare 2018-11-01 - 2022-10-31
Arbetsutskottet Ersättare 2018-11-01 - 2022-10-31
Brottförebyggande råd Ordförande 2019-01-23 - 2022-12-31
Folkhälsorådet Ordförande 2018-11-01 - 2022-10-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2018-10-25 - 2022-10-14
Krisledningsnämnd Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kvarnfallet Mölndal AB Ledamot 2021-04-22 - 2022-04-20
Lokalstrategiska utskottet Ersättare 2018-11-01 - 2022-10-31
Plan- och exploateringsutskottet Ledamot 2018-11-01 - 2022-10-14
Sociala hållbarhetsutskottet Ordförande 2018-11-01 - 2022-10-31