Marie Lindqvist (V)

Kontaktinformation

Telefon:
0703-27 30 65 (mobil)

E-post:
marie.lindqvist@molndal.se

Uppdrag (8 st)

OrganisationUppdragPeriod
Arbetsgivar- och organisationsutskottet Ledamot 2018-11-01 - 2022-10-31
Brottförebyggande råd Vice ordförande 2019-01-23 - 2022-12-31
Folkhälsorådet 2:e vice ordförande 2018-11-01 - 2022-10-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2018-10-25 - 2022-10-14
Kultur- och fritidsnämnden Vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Mölndalsbostäder AB Ledamot 2021-04-22 - 2022-04-20
Sociala hållbarhetsutskottet Vice ordförande 2018-11-01 - 2022-10-31