Förtroendevalda i Mölndals stad

Merjem Maslo (M)

Kontaktinformation

Telefon:
0704 - 61 76 91 (mobil)
315 10 06 (arbete)

E-post:
merjem.maslo@molndal.se

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragPeriod
Arbetsutskottet Ledamot 2018-11-01 - 2022-10-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2018-10-25 - 2022-10-14
Krisledningsnämnd Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Lokalstrategiska utskottet Ersättare 2018-11-01 - 2022-10-31
Sociala hållbarhetsutskottet Ersättare 2018-11-01 - 2022-10-31