Förtroendevalda i Mölndals stad

Thomas Olin (SD)

Kontaktinformation

E-post:
thomas.olin@molndal.se

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2018-10-25 - 2022-10-14
Mölndal Energi AB Ledamot 2019-04-18 - 2020-04-22
Mölndals Parkerings AB Ledamot 2019-04-18 - 2020-04-22
Tekniska nämnden Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Vård- och omsorgsnämnden Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31