Förtroendevalda i Mölndals stad

Anders Enelund (M)

Kontaktinformation

E-post:
anders.enelund@molndal.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
Arbetsgivar- och organisationsutskottet Ersättare 2018-11-01 - 2022-10-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2018-10-25 - 2022-10-14
Plan- och exploateringsutskottet Ledamot 2018-11-01 - 2022-10-14
Tekniska nämnden Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31