Förtroendevalda i Mölndals stad

Amanda Brown Stjärnå (M)

Kontaktinformation

E-post:
amanda.brown-stjarna@molndal.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Valberedning Ersättare 2018-11-22 - 2022-10-14
Vård- och omsorgsnämnden Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Överförmyndarnämnden Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31