Förtroendevalda i Mölndals stad

Vänsterpartiet (V)