Förtroendevalda i Mölndals stad

Bolag (7 st)

Kommunen har intresse i ett antal bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera.

Namn
Kvarnfallet Mölndal AB
Mölndalsbostäder AB
Mölndal Energi AB
Mölndal Energi Nät AB
Mölndals Parkerings AB
Gunnebo Slott och Trädgårdar AB
MölnDala Fastighets AB