Förtroendevalda i Mölndals stad

Kommunstyrelsens utskott (5 st)

Namn
Arbetsgivar- och organisationsutskottet
Arbetsutskottet
Lokalstrategiska utskottet
Plan- och exploateringsutskottet
Sociala hållbarhetsutskottet