Förtroendevalda i Mölndals stad

Linus Hedberg (M)

Kontaktinformation

E-post:
linus.hedberg@molndal.se

Uppdrag (7 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunstyrelsen Ledamot 2022-10-19 2026-10-14
Plan- och exploateringsutskottet Ersättare 2022-10-27 2026-10-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Mölndalsbostäder AB Ledamot 2023-04-20 2024-04-17
Brottförebyggande råd Representant 2022-11-23 2026-10-31
Lokalstrategiska utskottet Ordförande 2022-10-27 2026-10-31
Sociala hållbarhetsutskottet Ledamot 2022-10-27 2026-10-31