Förtroendevalda i Mölndals stad

Merjem Maslo (M)

Kontaktinformation

E-post:
merjem.maslo@molndal.se

Uppdrag (6 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Krisledningsnämnd Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Plan- och exploateringsutskottet Ordförande 2022-10-27 2026-10-31
Kommunstyrelsen Vice ordförande 2022-10-19 2026-10-14
Arbetsutskottet Vice ordförande 2022-10-27 2026-10-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kvarnfallet Mölndal AB Ledamot 2023-04-20 2024-04-17