Förtroendevalda i Mölndals stad

My Högfeldt (MP)

Kontaktinformation

E-post:
my.hogfeldt@molndal.se

Uppdrag (9 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Arbetsutskottet Ersättare 2022-10-27 2026-10-31
Plan- och exploateringsutskottet Vice ordförande 2022-10-27 2026-10-31
Kvarnfallet Mölndal AB Ledamot 2023-04-20 2024-04-17
Sociala hållbarhetsutskottet Ersättare 2022-10-27 2026-10-31
Lokalstrategiska utskottet Ersättare 2022-10-27 2026-10-31
Arbetsgivar- och organisationsutskottet Ersättare 2022-10-27 2026-10-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Krisledningsnämnd Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2022-10-19 2026-10-14